Uhtna Põhikool osaleb Erasmus+ strateegilises koostööprojektis “Kunst & traditsioonid” 2016-2019

Erasmus+  strateegilise koostöö projekti rahastab Euroopa Liit. Projekti juhib Briti Nõukogu ja  Widden Primary School Inglismaalt.

artstraditions
Promoting Awareness of Cutural Traditions in Modern Settings.
Logo töötas välja Türgi MAE Ülikool. The logo was produced by The Fine Arts Department at MAE University.

The project “Arts and Traditions” is supported by European Commission and the project is led by Widden School.

Koostööprojektis osalevad haridusasutused (lasteaed, koolid, ülikool) Eestist, Inglismaalt, Rootsist, Leedust, Poolast, Bulgaariast, Rumeeniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Kreekast ja Türgist.

There are twelve schools, a kindergarten and a university in the Partnership.

Projekti eesmärkideks on arvestada elukestva õppe strateegia ja muutunud õpikäsituse põhimõtetega, arendada ja õpetada loovusaineid kooli õppekava läbivalt, tutvustada partnerkoolidele oma piirkonnale iseloomulikke traditsioone, saada osa partnerite mitmekesistest kultuuritraditsioonidest ning õppida nägema Euroopat ühtsena kui ka mitmetahulisena.

The aims of the Project are: to consider the life-long learning aspects, to develop new learning styles and methods, to develop the use and teaching of the Arts across the curriculum involving IT technology, to introduce our cultural traditions to our partners and to be informed about theirs, to value Europe and its culture and traditions.

Advertisements

One thought on “Uhtna Põhikool osaleb Erasmus+ strateegilises koostööprojektis “Kunst & traditsioonid” 2016-2019

  1. Projekt algas 01.09.2016 Widden kooli õppealajuhataja Tim Cooper’i ja projekti koordinaatori Garth Prince’i eestvedamisel.
    Lisaks üldhariduskoolidele osalevad projektis lasteaed Bulgaariast ja ülikool Türgist, viimase ülesandeks on koostada metoodiline juhend õpetamaks loovusaineid digivahendeid kasutades.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s